ty le ca cuoc nha cai Ch? ?? NFL 2022-2023

#29 ???? ????

?ng Tibbs

??ng Nam DuPage
T?i ngh? r?ng h?u h?t m?i ng??i hi?u r?ng v?i h?p ??ng NFL cho 99,8% ng??i ch?i, ch? c?? ph?n th??ng ky k?t ???c ??m b?o. H?p ??ng ch? kh?i ??ng n?u m?t ng??i ch?i th?c hi?n ??i h??nh cu?i c??ng, v?? sau ??? l?? n?m.
??
#33 ???? ????

Tr??ng ph??ng

Rockford, Illinois
Th??nh ph? Rockford (c?ng nh? Illini Nation) r?t t? h??o v? tr??ng trung h?c Rockford Auburn ?s Knight r?t ri??ng, Vederian. Th?t h?nh ph??c cho anh ?y ??n n?i quy?t tam, c?ng vi?c kh?? kh?n v?? s? ki??n tr?? c?a anh ?y ?? ???c ??n ???p. M?c d?? t?i l?? m?t ng??i ham m? Bears, v?? ch?ng t?i l?? m?t ng??i ham m? Packers, ch??ng t?i s? c? v? cho Vederian m?i khi anh ?y ch?i. #Illiniforlife
? ??: Illinois:?? ?????
??
#34 ???? ????
L?ch tr??nh G?u 2022 ?? ???c c?ng b? v??o t?i th? N?m:


Ph?n ?ng ban ??u c?a t?i l?? c?? c? h?i h? c?? th? ?i 2-1 v?i l?ch tr??nh ??? trong 3 tu?n ??u ti??n c?a m??a gi?i. C?? l? h? ? ?au ??? gi?a m?t ??i gi??nh chi?n th?ng 5 v?? 7 v?i l?ch tr??nh n??y. N?u theo m?t ph??p l? n??o ???, h? ?ang ? trong cu?c tranh ch?p th? hoang d? v??o cu?i n?m nay, l?ch tr??nh th??ng 12/th??ng 1 th?c s? c?? t??c d?ng v?i h? v?? h? ch? r?i Chicago m?t l?n trong su?t th?i gian ??? v?? ??? l?? m?t tr?? ch?i tr??n ???ng ? Detroit v??o ng??y ??u n?m m?i.
??
#36 ???? ????
Kh?ng bi?t n?i ?? ??ng b??i n??y nh?ng c?u Gophers, Cowboys v?? Bears RB Marion Barber III ?? qua ??i ? tu?i 38.
??
Ch?nh s?a l?n cu?i:
#37 ???? ????
Kh?ng bi?t n?i ?? ??ng b??i n??y nh?ng c?u Gophers, Cowboys v?? Bears RB Marion Barber III ?? qua ??i ? tu?i 38.

Ky ?c duy nh?t c?a t?i v? anh ?y tr??n Bears l?? m?t tr?? ch?i m?? h? ?? ch?i ? Denver trong nh?ng n?m Tebow. Bears ?? d?n ??u mu?n v?? th? c?t t??c ?? ra kh?i gi?i h?n trong m?t v? k?ch ?ang ch?y, ??? l?? ?i?u duy nh?t anh ta kh?ng l??m trong t??nh hu?ng ???.
??
#38 ???? ????
Ky ?c duy nh?t c?a t?i v? anh ?y tr??n Bears l?? m?t tr?? ch?i m?? h? ?? ch?i ? Denver trong nh?ng n?m Tebow. Bears ?? d?n ??u mu?n v?? th? c?t t??c ?? ra kh?i gi?i h?n trong m?t v? k?ch ?ang ch?y, ??? l?? ?i?u duy nh?t anh ta kh?ng l??m trong t??nh hu?ng ???.
Ky ?c c?a t?i v? anh ?y l?? anh ?y v?? Laurence Maroney ch?y xu?ng Big 10 D c?a c? h?ng.
??
#41 ???? ????
Kramer ?? b? va ch?m v??o chu?i ??u ti??n ng??y h?m qua (Whitehair v?ng m?t). T?i kh?ng c?? ?o t??ng r?ng Kramer s? tr? th??nh ng??i b?t ??u, nh?ng t?i c?m th?y kh?? t?t v? c? h?i c?a anh ?y ?? l??m cho ??i.

Vang, nh?ng n?u anh ?y l??m cho ??i, n?? s? ch? football betting tip y?u l?? do thi?u t??i n?ng tr??n ???ng day. ??? kh?ng ph?i l?? m?t ch??t tr??n Kramer. Ch? l?? m?t ???nh gi?? trung th?c v? t??nh hu?ng c?a Bears O-Line ngay bay gi?.
??
#43 ???? ????
football betting tip
Nh?ng suy ngh? ng?u nhi??n d?n t?i ??n t? h?i Austin Clark ?ang hu?n luy?n ? ?au.
Xu?t hi?n v?n c??n v?i Miami Dolphins, ngay c? sau khi hu?n luy?n vi??n tr??ng thay ??i. T?t cho anh ?y.
??
football betting tip
#44 ???? ????

Rylini

Lombard
Nh?ng suy ngh? ng?u nhi??n d?n t?i ??n t? h?i Austin Clark ?ang hu?n luy?n ? ?au.
Xu?t hi?n v?n c??n v?i Miami Dolphins, ngay c? sau khi hu?n luy?n vi??n tr??ng thay ??i. T?t cho anh ?y.
T?i tin r?ng ph?n l?n c??c tr? ly c?a h? ? l?i. B?n kh?ng gi??nh ???c 8 li??n ti?p trong THR NFL v?? kh?ng ph?i l?? th?t. T?i ngh? r?ng c?? ma s??t l?n v?i Flores.
??
#47 ???? ????

Illiniaaron

Geneseo, IL
T?i nh? r?t nhi?u nh?? phan t??ch Bears m?c d?? Goldman s? ch? ch?n n?i anh ?y r?i ?i sau khi ng?i ngo??i m??a gi?i 2020. T?i ch?a bao gi? ngh? r?ng ??? l?? tr??ng h?p; T?i ngh? r?ng th?t kh?? ?? b? l? th?i gian ??? v?? tr? l?i n?i b?n ?ang ?. T?i ?ang t? h?i ?i?u t??ng t? v? Deshaun Watson. Gi? s? anh ta b? ???nh ch? trong m?t n?m-anh ta s? ch?m s??c sau 2 n?m nh? th? n??o? C?? l? n?? kh??c v?i QB?
??
#48 ???? ????
Anh ?y ?? ngh? h?u sau n?m 2019, anh ?y kh?ng bao gi? mu?n ? ngo??i ???

Anh ?y v?? r?t nhi?u c?u th? NFL kh??c ?? ng?i ngo??i m??a gi?i 2020 v?? ly do ch??nh ???ng. T?i kh?ng bi?t m?t s? ng??i ham m? Bears ?ang nh?n ???c cau chuy?n n??y r?ng b?ng c??ch n??o ??? anh ta "b?" trong ??i.

Xem x??t v? tr?? anh ?y ch?i, ??? kh?ng ph?i l?? y t??ng t?i t? nh?t ?? tho??t ra trong khi b?n c?? th?, ??c bi?t l?? v?i ch?n th??ng ??u m?? nh?ng k? ??? c?? th? ??i ph??. N?u anh ta c?? ?? ti?n ???c ti?t ki?m v?? kh?ng c?n ph?i l??m ?i?u n??y n?a, ai trong s? ch??ng ta s? kh?ng l??m ?i?u t??ng t? n?u h? ? v? tr?? c?a anh ta?
??
#50 ???? ????

Pruman91

Paducah, KY
T?i nh? r?t nhi?u nh?? phan t??ch Bears m?c d?? Goldman s? ch? ch?n n?i anh ?y r?i ?i sau khi ng?i ngo??i m??a gi?i 2020. T?i ch?a bao gi? ngh? r?ng ??? l?? tr??ng h?p; T?i ngh? r?ng th?t kh?? ?? b? l? th?i gian ??? v?? tr? l?i n?i b?n ?ang ?. T?i ?ang t? h?i ?i?u t??ng t? v? Deshaun Watson. Gi? s? anh ta b? ???nh ch? trong m?t n?m-anh ta s? ch?m s??c sau 2 n?m nh? th? n??o? C?? l? n?? kh??c v?i QB?
M?t massage t?t s? khi?n Watson tr? l?i ??ng th?ng v?? h?nh ph??c .....................
??