terrain dota 2 Bóng mềm Illini 2022

#1   
thứ hạng của đội tuyển việt nam
Hãy để mắt đến đội bóng mềm. Hiện tại 9-2 trong hội nghị, tốt cho vị trí thứ 3. Cưỡi một chuỗi mười trận thắng. Chơi một cú đúp với vị trí thứ 2 và thứ 8 xếp hạng Tây Bắc trong tuần này.
 
#4   
Bóng mềm Illini để đối mặt với Arizona ở khu vực Columbia (như ở Miznoz) vào thứ Sáu. Thời gian trò chơi được đặt cho 3:30 chiều CT. Miznoz là hạt giống quốc gia số 15 và đối mặt với bang Missouri.
 
thứ hạng của đội tuyển việt nam
#5   
thứ hạng của đội tuyển việt nam
Bóng mềm Illini thua Arizona 8-3 ngày hôm qua. Họ sẽ đối mặt với bang Missouri trong một trò chơi loại bỏ ngày hôm nay lúc 4:00 chiều CT với trò chơi phát sóng trên ESPN+.
 
#6   
thứ hạng của đội tuyển việt nam
Cuối cùng đã thua 2-0, và do đó kết thúc mùa giải.
 
thứ hạng của đội tuyển việt nam