Bóng rổ Illini 2022-2023

Galway Hurling Championship GIF bởi Littlewoods Ireland
 
Tôi thích Goode và tôi nghĩ anh ấy sẽ chơi rất nhiều. Tôi nghĩ anh ta sẽ phát triển thành một cầu thủ tương tự như Grand.
Tương tự, có thể, nhưng tốt hơn. Nếu anh ta được cho thời gian thi đấu tương tự như Grandi năm ngoái, tôi nghĩ anh ấy sẽ ghi nhiều.
 
Tương tự, có thể, nhưng tốt hơn. Nếu anh ta được cho thời gian thi đấu tương tự như Grandi năm ngoái, tôi nghĩ anh ấy sẽ ghi nhiều.
Có thể, nhưng Grandi là một cầu thủ ghi bàn thực sự hiệu quả. Và một cầu thủ thật sự thông minh là tốt. Không có gì xúc phạm với Goode khi nói rằng anh ta có thể tương tự như J. Grand.
 
Đây là dự báo phút hiện tại của tôi. Bên ngoài Shannon và Mayer, tôi nghĩ có một trận chiến rất lớn trong vài phút. Thật sự thích nó.

Shannon 28
Mayer 25
Dainja 10
Hawkins 20
Clark 22
Epps 15
Melendez 20
Goode 7 H
arris 3
Rodgers 10

còn lại đến 40
được tiết kiệm
dựa trên kết quả
tại
bãi đậu xe Pizza Hut
 
Đây là dự báo phút hiện tại của tôi. Bên ngoài Shannon và Mayer, tôi nghĩ có một trận chiến rất lớn trong vài phút. Thật sự thích nó.

Shannon 28
Mayer 25
Dainja 10
Hawkins 20
Clark 22
Epps 15
Melendez 20
Goode 7 H
arris 3
Rodgers 10

còn lại đến 40
được tiết kiệm
dựa trên kết quả
tại
bãi đậu xe Pizza Hut
Goode nhận được hơn 7, RJ nhận được hơn 20. Ngoài ra, không chắc chắn làm thế nào Coleman và Dain chỉ có được một kết hợp 30 phút khi họ là duy nhất 2 có thể chơi 5 và cả hai có thể chơi 4 (hơn Coleman tại 4 tho)
 
Đã sửa lần cuối:
Chuỗi thứ 3 5 vẫn còn đáng sợ. Ước gì BBV đã ở lại. Lieb có khả năng cho chúng ta vài phút tốt khi rắc rối hôi xảy ra như BBV năm ngoái? Nếu không, chúng ta sẽ phải dựa vào đội hình cao và rất nhiều sự giúp đỡ bảo vệ chống lại những con khổng lồ thật sự như Edey.
 
Chuỗi thứ 3 5 vẫn còn đáng sợ. Ước gì BBV đã ở lại. Lieb có khả năng cho chúng ta vài phút đàng hoàng khi rắc rối hôi xảy ra như BBV năm m lichthidau ngoái? Nếu không, chúng ta sẽ phải dựa vào đội hình cao và rất nhiều sự giúp đỡ bảo vệ chống lại những con khổng lồ thật sự như Edey.
Đồng ý về BBV. Sẽ rất tốt nếu anh ta ở lại. Tôi không nghĩ Lieb đã sẵn sàng cho những phút đàng hoàng.
 
Tôi có thể bị thiêu rụi vì điều này, mặc dù tôi hoàn toàn thích tiềm năng của RJS, nhưng tôi đoán tôi không hiểu tại sao mọi người nghĩ rằng anh ta kết quả bóng rổ mỹ được đảm bảo một điểm khởi động. Tôi không có thông tin bên trong, năm ngoái tôi không thấy đủ anh ta để nói anh ta là cầu thủ trở về tốt nhất của chúng ta. Thành thật mà nói, tôi bỏ lỡ cái gì? Và xin vui lòng chứng minh tôi sai.
 
Tôi có thể bị thiêu rụi vì điều này, mặc dù tôi hoàn toàn thích tiềm năng của RJS, nhưng tôi đoán tôi không hiểu tại sao mọi người nghĩ rằng anh ta được đảm bảo một điểm khởi động. Tôi không có thông tin bên trong, năm ngoái tôi không thấy đủ anh ta để n tin tuc esport lol ói anh ta là cầu thủ trở về tốt nhất của chúng ta. Thành thật mà nói, tôi bỏ lỡ cái gì? Và xin vui lòng chứng minh tôi sai.
Tôi không nghĩ anh ta được “đảm bảo” một điểm khởi đầu. Nhưng anh sẽ có ai trước anh ta? Rõ ràng là Shannon và Mayer sẽ bắt đầu. Và Skyy cũng rất có khả năng. Sau đó có vẻ như RJ và Coleman là khả năng nhất.