Kofi Cockburn bước vào dự thảo NBA

Theo dõi Looney bảo vệ Jalen Brunson một trên một trong không gian trên một sở hữu trong quý 4 và nhấn mạnh anh ta để vượt qua một đồng đội cho một nỗ lực tầm thường 3... Đó bd hom nay va ngay mai là tiêu chuẩn Kofi cần có thể tiếp cận được. Không thể không xem điều đó và nghĩ rằng “với Kofi, đó là một sự sắp xếp dễ dàng”
Tôi thấy vở kịch đó, và cũng nghĩ về các comps cho Looney. Anh bảo vệ anh ta một đối một trong khoảng 10 giây đầy đủ và Brunson, người tuyệt vời trong cập nhật bóng đá các tình huống 1 trên 1, không thể thoát khỏi anh ta. Tôi yêu Kofi (hồ sơ pic check out...), nhưng không có cách nào anh ta có thể làm điều đó.
 
^ một chế nhạo với Kofi, vẫn không nhìn thấy anh ta xuất hiện thường xuyên, nhưng vòng 2 là crapshoot trừ khi bạn biết các đội trực tiếp liên hệ với cầu thủ về soạn thảo chúng.