Đồng phục bóng đá Illinois

Tôi thấy khó tin rằng bất kỳ xem xét nghiêm túc, ít được chấp thuận hơn nhiều, vẽ đồng nhất sẽ có số vai nổi trong midair như thế này. Không có nhà thiết kế đồ họa chuyên nghiệp tự tôn trọng nào sẽ gửi nó như một sản phẩm cuối cùng. Nó trông hacky và nghiệp dư lúc tốt nhất.

Đối với tôi này hét lên MS Paint kéo và thả dự án máy tính để bàn thực hiện có lẽ với sự hỗ trợ của một số loại trực tuyến “xây dựng áo của riêng bạn” cấu hình. Mẫu mà nó được dựa trên kqbd truc tiep cũng có vẻ rất chung quát và ngày và không phù hợp với các hình thức sản xuất Nike hiện tại.

FWIW Tôi googled “mẫu áo bóng đá” và hình ảnh đầu tiên đưa ra là một mẫu cấu hình jersey đồng bằng trông gần như chính xác giống như cái đó.
Tôi thực sự tin rằng Nike sẽ không thực hiện thiết kế này ngay cả khi Bielema muốn nó. Tiêu chuẩn thiết kế của họ sẽ không cho phép nó. Những cái này trông giống như một cái gì đó bạn muốn đặt hàng trên một số webstore ngẫu nhiên.