ngày diễn ra world cup Ch? ?? tuy?n d?ng b??ng ??? Illinois

#102 ???? ????

MHUML32

Cincinnati, OH
C?? nh?ng tr??ng h?c ch?c xung quanh (vang, ??? l?? c? y) ... nh?ng t?i s? kh?ng lo l?ng v? vi?c m?t anh ta ... h? kh?ng ngh? anh ta s? l??m vi?c ...

T?i bi?t m?t tr??ng SEC c?ng ?? ti?p c?n ...

OKIE State c?? m?t cam k?t QB ???c ???nh gi?? kh?? cao v?i m?t s? ?u ??i P5 & s? xu?t hi?n c?a tr?n chung k?t Elite 11. Kh?ng ch?c ch?n t?i th?y l?i th? cho h? ?? ???nh h?i xung quanh m?t anh ch??ng kh??c kh?ng ???c b??o tr??c. C??c cam k?t chu?n b? QB kh?ng ???c bi?t l?? c?? s?c ch?a c?a c??c cam k?t chu?n b? QB th? hai.
??
#104 ???? ????
Th?i gian ?? c?? ???c c??c tan binh ??a ph??ng cho tr?? ch?i v??o th? b?y. Nh?n ???c m?t s? c?ng khai mi?n ph?? v?? c?ng l?? m?t trong s? ??t tr??ng c?? th? cho ph??p c??c tan binh tham d? m?t tr?? ch?i v?? kh?ng c?? nhi?u tr?? ch?i tu?n 0. Th?i gian ?? ??a t??n hi?u Bat l??n cho c??c tan binh trong t??ng lai v?? Land Jyaire Hill ;)

M?t birdie n??i v?i t?i r?ng anh ?y s? c?? m?t t?i tr?? ch?i v??o th? b?y ????
??
#105 ???? ????

Pruman91

Paducah, KY
M?t con chim nh? n??i v?i t?i Anh ?y s? c?? m?t t?i tr?? ch?i v??o th? b?y ????
0C9F4117D6827369B36887C6F69E522E.GIF


Vang, t?i ?? l??m ............ T?i th?c s? ?? l??m ........................

T?I S?-
??
#107 ???? ????

MHUML32

Cincinnati, OH
chia bảng world cup
? t?i bi?t ??

C?? v? nh? ch??ng ta c?? th? c?? m?t l??ng tri?n v?ng kh?? t?t t? l?p 2024 v?? 2025 tham d?

Ahhhhh, nh?ng l?i ??ch c?a vi?c c?? m?t tr?? ch?i tu?n 0 (t? h?i li?u ?i?u n??y s? ???c thay ??i trong t??ng lai b?i v?? n?? c?? v? nh? l?? m?t l?i th? tuy?n d?ng Dunk nh? v?y)
??
chia bảng world cup
chia bảng world cup