monkey king bar dota 2 Hội nghị sắp xếp lại

#276      
Một vài trò chơi nguyên thủy ND B1G mỗi năm có thể sẽ có giá trị cao hơn NBC so với bảy trò chơi ACC 3 giờ chiều chơi đối diện một trong những trò chơi B1G hàng đầu trong tuần. Tôi chỉ có thể thấy NBC cung cấp ít hơn đáng kể so với những gì trong hợp đồng B1G.

Theo tất cả các tài khoản, đó là một tài khoản và ND được ghi nhận rằng họ ổn với điều đó.

Ai biết được cảnh quan mạng sẽ trông như thế nào trong 3-5 năm. Hợp đồng của ND w/ NBC chạy qua mùa giải 2025. Mặc dù tôi chắc chắn ND muốn ở lại với NBC, ND chắc chắn có thể đưa sản phẩm của nó ra thị trường và xem những gì khác ngoài đó.

Ôi làm thế nào tôi rất thích thấy ND tham gia B1G nếu không vì lý do nào khác ngoài việc chơi Illinois, ở Champaign. Nó sẽ là vé nóng nhất kể từ _________.

Nhưng, điều đó sẽ không xảy ra bất cứ lúc nào sớm.
 
Chỉnh sửa lần cuối: